Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486, z późn. zm.) niniejszym przekazuję następujące informacje:

I. FIRMA I SIEDZIBA AGENTA

Agent wykonuje działalność na terenie Polski pod firmą: MULTIPROFIT Urszula Jeger

76-034 Sarbinowo

Chłopy 1

NIP 6691665603

II. WPIS DO REJESTRU AGENTÓW

1. Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

2. Nr wpisu agenta: 1159778/A

3. Nr wpisu OFWCA 11121387/P

4. Rejestr Agentów dostępny jest pod adresem:

https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml

5. W celu wyszukania agenta na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2

pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego.

 III. ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ DZIAŁU I i II, NA RZECZ KTÓRYCH AGENT WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNĄ

1. AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

2. AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

3. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

4. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

5. COLLONADE INSURANCE SOCIETE ANONYME

6. GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

7. GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

8. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.

9. LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

10. UNUM ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

11. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR S.A. – ODDZIAŁ W POLSCE

12. PZU S.A.

13. PZU ŻYCIE S.A.

14. SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

15. SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

16. SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

17. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.

18. SOPOCKIE TOWARZYSTWO NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.

19. TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.

20. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A.

21. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROINS S.A.

22. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.

23. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.

24. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A.

25. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA ŻYCIE S.A.

26. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

27. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH CONCORDIA POLSKA

28. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ZDROWIE S.A.

29. TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

30. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

31. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

32. WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A.

33. WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

IV. CHARAKTER WYNAGRODZENIA

W związku z proponowaną umową ubezpieczenia agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W zakresie niezwiązanym z udzielaną przez ubezpieczyciela – twórcę produktu ochroną ubezpieczeniową klient agenta ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do agenta: 1) mailowo na adres: urszula.jeger@gmail.com

2) pisemnie na adres: Chłopy 1, 76-034 Sarbinowo (z dopiskiem „reklamacja”)

3) ustnie (do protokołu).

VI. INFORMACJE DODATKOWE

 W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje należy kierować do ubezpieczyciela – twórcy produktu w sposób określony w warunkach ubezpieczenia lub karcie produktu.